About

Català:

RECCREATIUS és un estudi de comunicació visual especialitzat en la producció d’audiovisuals.

Actualment i gràcies a l’avenç de les noves tecnologies hi ha diferents canals per promoure un producte o una marca.

Elaborem espots i publireportatges, així com clips de vídeo i virals per a productes multimèdia.

Disposem també d’un ampli servei de fotografia especialitzat en moda i publicitat.

Els nostres orígens en l’entorn de la comunicació visual, consta d’una llarga trajectòria, tenim una experiencia de més de 20 anys, durant els quals han estat molts els clients que han depositat en nosaltres la seva confiança. Actualment treballem per: Audi, Generalitat de Catalunya, TV3, Tele5, Prénatal, Pronovias, Rosa Clará, Agustí Torelló i Mata,  Vallformosa, Fundació Gasol, Semon, Abacus, Infojobs, La giraffa bianca e blu, Unicef, Vanidad, Fira de Barcelona, Foment del treball, entre d’altres. Seguim fidels als nostres principis que són experimentar i gaudir dels nostres projectes, i viure de forma apassionada el món de la imatge i la comunicació.

Tenim clar que alhora de transmetre la nostra creativitat, la línea de comunicació ha de ser perdurable, per sobre de les modes. Ens agrada participar en projectes que tinguin una consciència social i ecològica, per això col·laborem amb amb Unicef i en diverses campanyes de medi ambient.

Estem en un edifici modernista en el centre de Barcelona, en un espai ple tranquil·litat i llum i malgrat els anys seguim sense ser del Recreativo de Huelva.

CV Joan Simó

Director creatiu, publicista, realitzador de TV i fotògraf, fa 20 anys que treballa en el camp de la televisió, la fotografia, el disseny, la publicitat i els audiovisuals. Comença a treballar com a reporter gràfic freelance a finals de la dècada dels vuitanta. Després de treballar durant mes de 15 anys per la marca PRÉNATAL com a director creatiu i fotògraf passa a col.laborà l’any 2004 amb Televisió de Catalunya i l’any 2008 crea RECCREATIUS.

Profesional:

Televisió de Catalunya:

Participa en la realització de diferents programes pel Departament d’Esports, 30 minuts, Sense Ficció desde l’any 2004 a l’actualitat.

UNICEF-Televisió de Catalunya

De la mà d’UNICEF realitza l’exposició fotogràfica al PALAU ROBERT: “Ser nen a Burundi” l’any 2009. Exposició que fins al 2011 va ser itinerant per tot Catalunya.

 

Castellà

RECCREATIUS es un estudio de comunicación visual especializado en la producción de audiovisuales.

En el campo audiovisual elaboramos espots y publirreportajes, así como clips de vídeo y virales para productos multimedia. Disponemos también de un amplio servicio de fotografía especializado en moda y publicidad.

Tenemos una experiencia de más de 20 años, durante los cuales han sido muchos los clientes que han depositado en nosotros su confianza. Actualmente trabajamos para: Audi, Generalitat de Catalunya, TV-3, Palau Robert, Prénatal, Pronovias, Rosa Clará, Semon, Agustí Torelló i Mata, Vallformosa, Macba, Fundación Gasol,  Semon, Infojobs, La giraffa bianca e blu, Unicef, Vanidad, Fira de Barcelona y Foment del Treball, entre otros. Seguimos fieles a nuestros principios, que son experimentar y gozar de los proyectos, y vivir de forma apasionada el mundo de la imagen y la comunicación.

Tenemos claro que a la hora de transmitir nuestra creatividad, la línea de comunicación debe ser perdurable, por encima de las modas. Nos gusta participar en proyectos que tengan una conciencia social y ecológica. Por eso colaboramos con Unicef y en varias campañas de medio ambiente.

Estamos en un edificio modernista en pleno centro de Barcelona, en un espacio lleno de tranquilidad y luz. Y, a pesar de los años, seguimos sin ser del Recreativo de Huelva.

CV Joan Simó

Director creativo, publicista, realizador de TV y fotógrafo. Hace 20 años que trabaja en el campo de la televisión, la fotografía, el diseño, la publicidad y los audiovisuales. Empieza a trabajar como reportero gráfico freelance a finales de la década de los ochenta. Tras trabajar durante más de 15 años para la marca Prénatal como director creativo y fotógrafo, en el 2004 pasa a colaborar con Televisió de Catalunya hasta la actualidad. En el 2008 crea RECCREATIUS.

Profesional:

Televisió de Catalunya:

Participa en la realización de diferentes programas: 30 minuts, Sense Ficció, Docusèries, espacios de ámbito informativo y diferentes programas del departamento de deportes desde 2004 hasta la actualidad.

UNICEF – Televisió de Catalunya

De la mano de UNICEF y Televisió de Catalunya realiza en 2009 la exposición fotográfica en el PALAU ROBERT “Ser niño en Burundi”. Esta muestra fue itinerante por toda Cataluña hasta 2011

 

English

RECCREATIUS is a visual communication studio specializing in audiovisual production, photography and graphic design.

In the audiovisual field we create ads and infomercials, as well as videoclips and viral content for multimedia products. We also have a broad service specializing in fashion photography and advertising.

We have an experience of over 20 years, during which there have been many customers who have placed their trust in us. Currently we work for: Audi, Generalitat de Catalunya, TV-3, Palau Robert, Prénatal, Pronovias, Rosa Clará, Semon, Agustí Torelló i Mata, Vallformosa, MACBA,  Gasol Fundation, Semon, Infojobs, La giraffa bianca e blu, Unicef, Vanity, Fira de Barcelona and Foment del Treball, among other. We stick to our principles which are trying new things, enjoying the projects and living with passion the world of image and communication.

We believe that when it comes to transmitting our creativity, the communication strategy must be lasting, leaving trends aside. We enjoy participating in projects with social and ecological awareness; that is why we work with Unicef and various environmental campaigns.

Our location is in a modernist building in the middle of the city, a quiet and a bright space. And despite years have passed, we are not yet Recreativo de Huelva’s supporters.

CV Joan Simó

Creative director, publicist, TV producer and photographer. He has worked for 20 years in television, photography, design, advertising and audiovisual production. Started working as a freelance photojournalist in the late eighties. After working for over 15 years for Prénatal as a creative director and photographer, in 2004 went to work with Catalonia Television, collaborating with them to the present. In 2008 he creates RECCREATIUS.

Professional:

Catalonia Television:

Participated in the creation of various programs: 30 minuts, No Ficció, Docusèries and News and Sports services from 2004 until present.

UNICEF Television of Catalonia

Along with UNICEF and Catalan Television created in 2009 the “Being a child in Burundi” photo exhibition in PALAU ROBERT. The exhibition travelled throughout Catalonia until 2011.